Sociaal Europa

Op de Social Pages van EUforum analyseren en bespreken we de ambities voor een 'sociaal Europa' vanuit het perspectief van de Brusselse instellingen en vanuit een aantal EU-hoofdsteden.

Lees meer

Alle items

Het sociale Europa dat de lidstaten niet willen

Hoe serieus is de aandacht voor een sociaal Europa, vragen Jan Marinus Wiersma en Michiel Luining ...

De discussie over het vrije verkeer van personen en diensten

Op zoek naar een sociaal perspectief op welvaart voor alle EU-burgers

De discussie over een sociale Economische en Monetaire Unie.

Hoe verhoudt Nederland zich tot de verschillende visies binnen de EU op een socialere EMU?  

Op zoek naar een Europees sociaal model: een Unie van nationale Welvaartstaten

Wederkerigheid -het cement van welvaartsstaten- kan ons inspireren voor de EU, zegt Frank Vandenbroucke

Europa moet waarborgen geven aan haar burgers dat het sociale condities helpt te verbeteren

Voormalig Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie László Andor: ...

'Sociaal Europa' is niet sociaal, en ondermijnt steun aan de EU

Gezien de bestaande problemen is 'Sociaal Europa' niet de oplossing, betoogt René Cuperus

De Europese agenda van minister Asscher

De Europese agenda van minister Asscher (SZW) is een politiek en economisch mijnenveld, schrijven Adriaan ...

Louter economische groei is niet voldoende voor een Sociaal Europa

De Detacheringsrichtlijn moet worden herzien en de EU dient sociale beloften waar te maken, zegt Agnes ...

CDA en Sociaal Europa: de EU als een sociale markt economie

De interne markt moet eerlijk en toegankelijk zijn, vooral voor lager opgeleiden, zegt Jeroen Lenaers.

SP en Sociaal Europa: het huidig economisch EU bestuur moet op de schop voor een solidaire samenwerking tussen lidstaten

Een sociale EU neemt deel aan het EVRM en het Sociaal Handvest van de Raad van Europa vindt Dennis de ...

VVD en Sociaal Europa: elkaar adviseren het maximale uit je nationale economie te halen door te hervormen

Europese arbeidsmobiliteit moet worden aangemoedigd zegt Anoushka Schut-Welkzijn en de Cameron deal ...

VVD en Sociaal Europa: een Europa waar nodig en hervormingen door de lidstaten

Juncker’s social triple A klinkt misschien sympathiek maar het is moeilijk in te zien waar ...

D66 en Sociaal Europa: een democratischer unie die de nodige problemen op Europees niveau aanpakt

Intergouvernementeel getouwtrek kan ondermijnend zijn voor democratie en voor echte (sociale) oplossingen ...

Sociaal Europa, maar hoe? Een blik vanuit Zweden

Er is een sterke maar vage roep naar een sociaal Europa in Zweden, die zich in werkelijkheid primair ...

Sociaal Europa en het Verenigd Koninkrijk: de kern van het Brexit debat

Een Brexit heeft geen directe gevolgen voor het EU sociaal beleid, zegt Jan Marinus Wiersma, al kunnen ...

Pagina: 1 2